Close
χρήσιμα έγγραφα
χρήσιμα έγγραφα
χρήσιμα έγγραφα

Ερωτήσεις & Ενημέρωση Πελατών

ΥΓΕΙΑ
Σκεφτήκαμε να μοιραστούμε μαζί σας κάποιες συχνές απορίες πελατών που πιστεύουμε ότι αποτελούν χρήσιμες πληροφορίες για όσους ενδιαφέρονται για Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας.

Η απουσία ενεργού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, που λόγω της οικονομικής κατάστασης είναι ένα σύνηθες φαινόμενο, αποτελεί έναν από τους πιο σοβαρούς λόγους για να ασφαλιστείτε μέσα από ένα Ιδιωτικό Συμβόλαιο “Υγείας” τόσο εσείς ο ίδιος όσο και τα προστατευόμενα μέλη σας για Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Περίθαλψη.
Μην φοβάστε! Θα μελετήσουμε τα στοιχεία που θα μας δώσετε και θα σας υποβάλλουμε μια πρόταση εξασφάλισης οικονομικών υποχρεώσεων σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες σας και την οικονομική σας δυνατότητα.
Ναι βεβαίως. Η Κάλυψη Υγείας σας παρέχεται μέσα στα πλαίσια της εργασιακής σχέσης με την εταιρία , σε περίπτωση όμως που αποχωρήσετε δεν μεταφέρεται η Κάλυψη. Επομένως, συμπληρωματικά μπορείτε να συνάψετε Ιδιωτικό Ασφαλιστήριο Υγείας με παροχές και συμμετοχή σας στα έξοδα συνδυαστικά με τις παροχές της Ομαδικής Ασφάλισης, με προσιτό κόστος σε εσάς. Αναφορικά με το Συνταξιοδοτικό σας Πρόγραμμα, αφού λάβουμε υπόψιν τις ατομικές σας συνθήκες συνταξιοδότησης, συμπληρωματικά θα “χτίσουμε” το Πρόγραμμα Σύνταξης που θα σας εξασφαλίσει ένα ασφαλές μέλλον.

Για επιπλέον ερωτήσεις και διευκρινήσεις για τον κλάδο ΖΩΗΣ, συμπληρώστε το όνομά σας, το email σας και το ένα τηλέφωνο επικοινωνίας ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Σκεφτήκαμε να μοιραστούμε μαζί σας κάποιες συχνές απορίες πελατών που πιστεύουμε ότι αποτελούν χρήσιμες πληροφορίες όσους ενδιαφέρονται για την Ασφάλιση Αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με τον Ν4261/2014, τα ασφάλιστρα του κλάδου Αυτοκινήτων, πρέπει να προκαταβάλλονται από τον ασφαλισμένο για να εκδοθεί το Ασφαλιστήριο του και να έχει ΙΣΧΥ.
Τα ασφάλιστρα σήμερα, διαμορφώνονται ελεύθερα αλλά κάποιοι παράγοντες εκτίμησης κινδύνου παραμένουν κοινοί στις Ασφαλιστικές Εταιρείες , όπως :
Ηλικία οδηγού
Χρήση οχήματος
Χαρακτηριστικά οχήματος (κυβικά, ιπποδύναμη, έτος κατασκευής & εμπορική αξία)
Ιστορικό Ζημιών
Γεωγραφική Περιφέρεια
Τρόπος πληρωμής Ασφαλίστρων
Προκειμένου να είστε πραγματικά “ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ”, η επιλογή της Ασφαλιστικής Εταιρείας δεν γίνεται μόνο με κριτήριο το χαμηλό ασφάλιστρο αλλά και με βάση μία σειρά άλλων παραγόντων. Πιο συγκεκριμένα, συγκρίνουμε τα Προγράμματα καλύψεων με ίδιες παροχές στα κεφάλαια καλύψεων πχ. Της Νομικής Προστασίας ή των Υλικών Ζημιών από Ανασφάλιστα Οχήματα. Επιπρόσθετα εξετάζουμε αν η συγκεκριμένη Εταιρεία συμπεριλαμβάνεται στο σύστημα Φιλικού Διακανονισμού . Τέλος, ένας από τους βασικότερους παράγοντες επιλογής μίας Ασφαλιστικής Εταιρείας είναι η φερεγγυότητα της, αφού στην Ασφαλιστική Εταιρεία μεταβιβάζεται έναντι ασφαλίστρου η Υποχρεωτική Ευθύνη έναντι Τρίτων για Υλικές Ζημιές και Σωματικές Βλάβες για τα οποία την ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος (που συμβαίνει με υπαιτιότητα του οδηγού) έχει ο/οι ιδιοκτήτης/ες του οχήματος.

Για επιπλέον ερωτήσεις και διευκρινήσεις για τον κλάδο ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, συμπληρώστε το όνομά σας, το email σας και το ένα τηλέφωνο επικοινωνίας ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

ΠΥΡΟΣ
Σκεφτήκαμε να μοιραστούμε μαζί σας κάποιες συχνές απορίες πελατών που πιστεύουμε ότι αποτελούν χρήσιμες πληροφορίες για όσους ενδιαφέρονται την Ασφάλιση Πυρός.

Το σπίτι για το καθέναν από εμάς είναι ίσως το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο, το οποίο διατρέχει κινδύνους όπως : πυρκαγιά, σεισμό, βλάβη σωληνώσεων, κλοπή περιεχομένου, θραύση κρυστάλλων κλπ. Εσείς έχετε την δυνατότητα μέσα από ολοκληρωμένα πακέτα των Ασφαλιστικών Εταιρειών που συνεργαζόμαστε, να επιλέξετε αυτό που σας καλύπτει.
Με βάση απόφαση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, η ασφάλιση ενυπόθηκου Δανείου κατοικίας είναι ελεύθερη , αρκεί να περιέχει κατ' ελάχιστον τις καλύψεις που προβλέπει η Δανειακή Σύμβαση Εγκύκλιος 462/14-5-2013.
Η πρώτη σας ενέργεια είναι να πάρετε όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να περιορίσετε το μέγεθος της Ζημιάς, το επόμενο βήμα είναι να επικοινωνήσετε με εμάς και εμείς με την σειρά μας θα κινήσουμε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Για επιπλέον ερωτήσεις και διευκρινήσεις για τον κλάδο ΠΥΡΟΣ, συμπληρώστε το όνομά σας, το email σας  και το  ένα τηλέφωνο επικοινωνίας ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
Σκεφτήκαμε να μοιραστούμε μαζί σας κάποιες συχνές απορίες πελατών που πιστεύουμε ότι αποτελούν χρήσιμες πληροφορίες για όσους ενδιαφέρονται για Λοιπές Ασφαλίσεις.

Βεβαίως ανάλογα με την τιμή και το έτος αγοράς του ορίζεται και η αξία της ασφάλισης σε περίπτωση μερικής ή ολικής καταστροφής ή κλοπής καθώς και (να ασφαλιστεί) και το πρόσωπο που έχει δηλωθεί ως οδηγός του ποδηλάτου.
Η Ασφάλιση Νομικής Προστασίας αναλαμβάνει και τα έξοδα για την ποινική υπεράσπιση του ασφαλισμένου της. Ο ασφαλισμένος της Νομικής Προστασίας αναθέτει στην ασφαλιστική εταιρία να διεκδικήσει ως ζημιωθείς από την συμπεριφορά κάποιου άλλου, τις νόμιμες αξιώσεις αποζημίωσης του είτε εξωδίκως, είτε δικαστικώς, αναλαμβάνοντας η ασφαλιστική εταιρία όλα τα σχετικά έξοδα.
Βεβαίως. Πέραν των κλασσικών καλύψεων ενός Ασφαλιστηρίου Πυρός μπορούν να καλυφθούν επιπλέον : • Αστική Ευθύνη €1.000.000 • Ζημιές και κακόβουλες πράξεις από τον ενοικιαστή • Κλοπή Προσωπικών αντικειμένων των ενοικιαστών • Ατυχήματα στο προσωπικό της Επιχείρησης • Απώλεια ενοικίων με προϋποθέσεις
ARAG-logo
NPInsurance-logo-new