Close
ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές μιλούν για την ασφάλιση

Εκπρόσωποι της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης αποτιμούν το 2019 και προβλέπουν για το 2020

Τις αλλαγές που συντελέστηκαν στην αγορά ιδιωτικής ασφάλισης το 2019 καθώς και τις εκτιμήσεις τους για το 2020 καταγράφουν στο insurance-eea οι εκπρόσωποι της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης που λειτουργούν στην αγορά, μετέχουν στα Επιμελητήρια και εργάζονται για τα συλλογικά του κλάδου σε πανελλαδικό ή τοπικό επίπεδο.

Η πρόεδρος του ΣΠΑΤΕ και γ.γ της ΠΟΑΔ κυρία Μαρία Δημητριάδη καταγράφει την εξέλιξη του 2019 και καταθέτει τις εκτιμήσεις της για το 2020 σχετικά με την ανάπτυξη της ιδιωτικής ασφάλισης στην ελληνική αγορά.

  • Ερώτηση: Στο 2019 διακρίνατε ότι οι πολίτες άρχισαν να ενδιαφέρονται, να ρωτούν ή να συνάπτουν συμβόλαια σε μεγαλύτερο βαθμό από το 2018.

Απάντηση: Το 2019 ήταν μια χρονιά αλλαγών σε πολιτικό επίπεδο,είχαμε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις που οδήγησαν στην  αλλαγή του πολιτικού γίγνεσθαι και σε ασφαλιστικό επίπεδο είχαμε την εφαρμογή και την αναγκαία προσαρμογή στην νέα Ασφαλιστική Νομοθεσία  IDD Ν4583/2018 σε συνδυασμό με τον Γενικό Κανονισμό 2016/679 της ΕΕ  για την Προστασία από την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων Φυσικών Προσώπων. Θα χαρακτήριζα λοιπόν το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς που πέρασε, περίοδο με έντονες διακυμάνσεις και αβεβαιότητα. Σε αντίθεση με το τελευταίο τρίμηνο που είχαμε αλλαγή του οικονομικού κλίματος με μηνύματα αισιοδοξίας  και σταδιακή ανάκαμψη των οικονομικών δεικτών κάτι που  προοδευτικά συνεχίζεται και μέσα στο 2020. Εξέλιξη  των παραπάνω ήταν το αυξημένο ενδιαφέρον των καταναλωτών για την αναζήτηση προσφορών ιδιωτικών προγραμμάτων υγείας, η αύξηση των πρωτασφαλιστηρίων αυτοκινήτων καθώς και η συνέχιση δημιουργίας προγραμμάτων Pension από τις  Επιχειρήσεις.

  • Ερώτηση: Το 2020 ποιες είναι οι προσδοκίες σας (τι περιμένετε) και τι πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει στην αγορά, και στις συνθήκες που περιβάλλουν το επάγγελμα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης

Απάντηση: Το 2020 προσδοκώ και επιβάλλεται όλοι να εργαστούμε προς μια κατεύθυνση, Ασφαλιστικές Εταιρίες, Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές, Εποπτεία και Θεσμικοί Φορείς, μετάδοση και εμπέδωση του  Ασφαλιστικού Προϊόντος, ως Μέσο Πρόληψης και Προστασίας. Είναι ανάγκη ο Καταναλωτής Ιδιώτης ή Επιχειρηματίας, να κατανοήσει την Ασφάλιση ως εργαλείο δημιουργίας αποταμιευτικού κεφαλαίου, προστασίας της επιχειρηματικής του περιουσίας και φήμης, δημιουργίας ικανών και αναγκαίων συνθηκών για την αξιοπρεπή αντιμετώπιση περιστατικών που αφορούν την υγεία του αλλά και την προστασία του επιχειρηματία όταν καλείτε να πάρει αποφάσεις μέσα σε ένα έντονα μεταβαλλόμενο περιβάλλον και παράλληλα διαχειρίζεται σημαντικό όγκο και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των πελατών του, τα οποία και υποχρεούται να διασφαλίσει.

Στην κατεύθυνση αυτή θα πρέπει αφενός οι Ασφαλιστικές Εταιρίες να ανταποκριθούν με νέα προγράμματα, προσαρμοσμένα  στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των καταναλωτών και των αγορών  και αφετέρου η Διεύθυνση Εποπτείας να διασφαλίσει κλίμα ισότιμης μεταχείρισης όλων των καναλιών διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, μέσα από διαρκείς ελέγχους για την πιστή τήρηση των διατάξεων του Ν4583/2018. Επιπρόσθετα, αναδεικνύεται η αναγκαιότητα θέσπισης, εκ μέρους της Πολιτείας, Νομοθετικού Πλαισίου που να προβλέπει την Φόρο απαλλαγή των καταβαλλόμενων ασφαλίστρων Υγείας, Σύνταξης, Περιουσίας.

Τέλος για τον επαγγελματία Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή,  ο οποίος σήμερα χαρακτηρίζεται από άριστη  γνώση , εμπειρία και διαρκή μάθηση, την μεγαλύτερη πρόκληση αποτελεί η αξιοποίηση των νέων  ψηφιακών  τεχνολογιών σε συνδυασμό με την προσωπική επαφή με τον Πελάτη.

Η τελευταία, παραμένει αδιαμφισβήτητα «διαχρονική αξία» και εξελίσσεται με την νέα τεχνολογική πραγματικότητα, προσφέροντας υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση.

Πηγή: Insurance-eea.gr

Διαβάστε ολόκληρη την συνέντευξη στο link που ακολουθεί: